Algus Natsismivastase Tema võitlus Muuseum Jastrebino Vanglas Fotod Väljaanded RESISTANCE
 

Moelge minu kui elava, mitte surnu peale

Inimese Muuseumi vorgustik oli üks esimesi natsismivastase voitluse teetähiseid. See oli juulis 1940! Boris Vilde, Anatoli Lewitzki, Yvonne Oldon, Pierre Walter, Leon-Maurice Nordmann, Claude Aveline, Germaine Tillion, Simone Martin-Chauffer, Jacqueline Bordelet, Rene Senechal, Jean Casson, Marcel Abraham, Agnes Humbert, Paul Rivet. Need on moned selle kangelasliku ajaloo eestvoitlejad. Nende porandaaluse ajalehe nimi oli RESISTANCE (vastupanu): hüüdlause ning terve programm! Ameerika kirjanik Martin Blumenson jutustas oma teoses “Inimese Muuseumi vorgustik” liigutava ja dramaatilise loo nendest meestest ja naistest, kes voitlesid öös.

Kuid öeldakse, et just öös on hea uskuda päikesevalgusesse. Karistussalgad ei suutnud purustada seda voitlusvaimu, mida need esimesed vastupanuliikujad, kes olid nous surema Prantsusmaa eest, olid inimestesse sisendanud. Sellel kodulehel on tegemist BORIS VILDE eluga ja muuseumiga, mis loodi tema mälestuseks tema lapsepolveküla Jastrebino elanike poolt Leningradi oblastis 120 km kaugusel Peterburist lääne poole.

See interneti lehekülg valmistati Venemaal koostöös Boris Vilde Muuseumi sopradega Jastrebinos, Inimese Muuseumi sopradega Pariisis, samuti sopradega Tallinnas ja Tartus.

Uuemad uudised Boris Vildest 2009/2010
September 2010 : nüüdsest Youtube’i venekeelses väljaandes videod Boris Vildest lingil.

Vastupanuliikumise Sihtasutus : 18. märtsil 2010 toimus Vastupanuliikumise Sihtasutuses Anne Hogenhuis’ ettekanne Boris Vilde elust ja voitlusest. Selle ettekande terviklik tekst on käesoleva lehekülje rubriigis Ť publikatsioonid ť. Vaadake ka Vastupanuliikumise Sihtasutuse kirja. http://www.memoresist.org/Un-Resistant-de-la-premiere-heure.html

Teadlased Vastupanuliikumises. Autor Anne Hogenhuis. Avaldatud CNRSi Kirjastuse poolt juunis 2009. Anne Hogenhuis huvipakkuv uurimus seniavaldamata arhiivimaterjalide pohjal elustab taas selle vorgustiku tegevuse, vottes juhtmotiiviks liikumise algataja, sünnilt venelase, kellest sai prantslane ning kes integreerus Inimese Muuseumi südamlikku, kuid noudlikku teadlaste perre. Uus lähenemine esimesele Vastupanuliikumisele. (Ajaloodoktor Anne Hogenhuis teeb koostööd Prantsuse diplomaatiliste dokumentide publitseerimise komisjonis).

2010 – Vene heliarhiivis : Anne Hogenhuis räägib Boris Vildest raadiole RFI http://www.rfi.fr/acturu/articles/117/article_4228.asp

Vene filmi kevad Pariisis: 07. – 13. aprill 2010 Elysees Lincolni kinos Pariisis. 1967. a. Simon Školnikovi venekeelne film prantsuskeelsete subtiitritega Boris Vildest.

Wikipedia : Boris Vilde on ka wikipedias:http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Vild%C3%A9

Boris Vilde Allee Aubervilliers’s : Kolmapäeval, 25. augustil 2010 austas Aubervilliers’ Linnavalitsus (Seine-Saint-Denis) Vastupanuliikumise kangelast, avades Ť Boris Vilde Promenaadi (korvaloleval)

Soome kultuur : avaldatud 1940. a. Ť Horizons de France’is ť. Nagu varem on mainitud, arvati pikka aega, et Boris Vildel, kes oli haaratud porandaalusest tööst, polnud aega avaldada oma 1939. a. Soome uurimisreisi tulemusi. Meil onnestus leida üks eksemplar 1940. a. ilmunud Ť Horizons de France’i ť, kus on avaldatud Inimese Muuseumi atašee Boris Vilde omaenda käega redigeeritud üheksa lehekülge. Seega on üks lünk täidetud ( vt. aruannet rubriigis Ť publikatsioonid ť).

Tolge eesti keelde : Tiiu Vilimaa