Algus Natsismivastase Tema võitlus Muuseum Jastrebino Vanglas Fotod Väljaanded RESISTANCE
 

Õhneskaader Normandia-Nieman

Üks osakond muuseumis on pühendatud eskaadrile Normandia-Neman.

Üleval on näha osa näitusest ja me näeme eskaadris ülemust härrq Puajadi.

1942a. General De-Goll jormeeris gruppi soja lennukeid nimetusega "Normandia" võitlemiseks natsistide vastu.

Märtsist 1943 a. Kuni mai 1945 a. ligi sada lendureid saalusid Nöukodude Liitu. Pool nendest noortest lenduritest hukkusid.

Nõukogude söjaväed andsid nendele lennukid "Jak". Lendurid täitsid 850 sõja ü lesandeid. Ja hävitasid 275 saksa lennukeid.

1944 a. enne sõja löppu, Neimani jõe ligidal, Stalin otsustas nimetada eskaadridal "Normandia-Neman".

Prantsuse lendurite vaprus oli hiilgav. Neli lendurit said nimetuse "Nõukodude Liidu kangelane Normandia-Neeman sai Punase lipu ordeni ja Aleksaander Nevski ordeni.

1945 a parast sõja löppu, lendurid, kes jäid ellu, läksid tagasi Prantsusmaale nendel "Jak'i" del, mis olid autud sõja ajal. Stalin kinkis lennukid Prantsusmaa lenduritel.

20 juunil 1945 a. 37 "Jaki" saabusid lennujaama burze Prant susmaal, Pariisi ligidal, Neid võttis vastu suur inimeste mass.

Sellel päeval lõppes "Normandia-Neeman" tee. Sellest, ajast elab legend eskaadrisk.

2003 a. Näitusel, mis oli pühendatud Sarl de Gollile, Moskvas eksponeeriti viimane "Jak", mis säilis sõja ajast.

Pärast näitust ta läks tagasi Buzzeise.

Noore lenduri Marsell Lefevri foto. Raskelt haavatud, ta suri Moskvas 5 juunil 1944 a. Pärast surma ta nimetati "Nöukogude Liidu kangelaseks", 1953 a maeti Normandias kodu külas Le Andeli.