Algus Natsismivastase Tema võitlus Muuseum Jastrebino Vanglas Fotod Väljaanded RESISTANCE
 

MEMORIAAL

See memoriaaltahvel asus kuni 1987.a. Pariisis Inimese Muuseumi sissepääsu juures.

Anatoli LEWITZKI (1901-42) prantsuse kodakondsuses venelane, kirjanduse litsentsiaat, Etnoloogia Instituudi üliõpilane, Inimese Muuseumi osakonnajuhataja, üks selle muuseumi kõige aktiivsemaid organisaatoreid, sai tuntuks oma uurimustega šamanismist.

Boris VILDE (1908-42) prantsuse kodakondsuses venelane, kirjanduse litsentsiaat, Etnoloogia Instituudi üliõpilane, Inimese Muuseumi ametnik. Käis kahel korral lähetuses Eestis ja Soomes. Mõlemad mobiliseeritud 1939-1940 ja süüdistatud okupatsiooni ajal tegevuse eest vastupanuliikumises “Résistance”, maha lastud 23. veebruaril 1942 Mont-Valérienil müüri ääres.

Kindral de Gaulle omistas neile Résistance’i medali, millel seisis:

LEWITZKI, noor ülemaailmse tähtsusega teadlane, võttis okupatsiooni algusest peale aktiivselt osa põrandaalusest vastupanuliikumisest. Arreteeriti Gestapo poolt, astus väärikalt ja erakordse julgusega sakslastele vastu.

VILDE, esmajärgulise tähtsusega teadlane, pühendas end täielikult põrandaalusele tegevusele 1940. aastast peale. Arreteeriti Gestapo poolt ja mõisteti surma, näitas üles nii kohtuprotsessi ajal kui ka hukkamisel erakordset julgust ja ennastsalgavust.

Alžiir, 3. november 1943.