Boris Vildé chef du Réseau du Musée de l'Homme en 1940

Héros de la Résistance française contre l'occupation allemande

Encyclopédie et publications en Estonie
Boriss Vilde Eesti entsüklopeedias
414 Vilbaste

Vilde, Ain (11. IX 1942 Sadala v.), eesti jääpurjetaja. Lõpetas 1969 TPI elektriajamite insenerina. Tüli 1973 (esimesena) DN-klassis maailmameistriks, sai 1980 MM-võistlustel hõbe- ja EM-võistlustel pronksmedali ning võitis 1972 Euroopa karikavõistlused. NSV Liidu meistrivõistlustelt saanud (a-il 1961—87) 12 m vabaklassis ja DN-klassis 16 medalit (kuldmedalid 1967,

1973 ja 1980) ning Eesti meistrivõistlustelt 12 medalit (kuldmedalid 1960, 1967 ja 1971). Tulnud Eesti meistriks ka purjetamises (FD-klassis 4 korda) ja purjelauasõidus (3 korda). Eesti parim sportlane 1973. Töötanud treenerina.

Vilde, Boris (8. VII 1908 Peterburi — 23. II 1942 Pariis), Prantsuse vastupanuliikumisest os avõtja. Elas a-st 1917 Eestis, õppis 1920—26 Tartu vene gümnaasiumis. Läks 1930 Saksamaale, sealt 1932 Prantsusmaale, õppis 1934—37 Pariisi ülikoolis germanistikat, keeleteadust ja

Inimese Muuseumi (Musee de 1'Homme) asutamises ning viibis 1937 Eestis ja 1939 Soomes teaduslikul ekspeditsioonil. Oli II maailmasõja ajal aug-st 1940 vastupanuliikumisrühma juht ja andis välja selle ajalehte «Resistance». Märtsis 1941 V. arreteeriti; ta hukati Mont Valerieni kindluses. Hiljem on avaldatud tema vanglapäevik ja kirjad («Journal et lettres de prison, 1941—1942»).

Vilde, Eduard (4. III 1865 Pudivere mõis — 26. XII 1933 Tallinn), eesti kirjanik. Pärit mõisateenija perekonnast, kasvas Muuga mõisas, õppis 1878—82 Tallinnas saksakeelses kreiskoolis. Töötas 1883—86 «Virulase», 1887—88 «Postimehe» ja 1889—90 Riias ajalehe «Zeitung für Stadt und Land» toimetuses. Oli 1890—92 vabakutseline ajakirjanik Berliinis, kus tutvus sotsialismiideedega ning kujunes poi. vaadetelt sots-dem-ks. 1893—96 töötas taas «Postimehe» toimetuses. 1896—97 elas Moskvas; 1897—98 toimetas Narvas «Virmalisi», 1898—1901 töötas Tallinnas «Eesti Postimehe», 1901—04 «Teataja» ja 1904—05 Tartus «Uudiste» toimetuses. Sügisel 1904 külastas Krimmi ja Kaukaasia eesti asundusi. V. osales 1905. a. rev-i sündmustes ja pidi seepärast sama aasta lõpus minema maapakku. Pagulasena elas ta koos abikaasa L. Jürmanniga (1880—1966) Šveitsis, Soomes (1906 toimetas Helsingis ajakirja «Kaak»), Saksamaal, Austrias, USA-s (1911), Taanis (Kopenhaage-nis) jm. Tüli Eestisse tagasi 1917. a. mais. Oli 1917—18 «Estonia» dramaturg, 1919—20 diplomaatilises teenistuses Kopenhaagenis ja Berliinis (saadik), a-ni 1923 vabakutseline kirjanik Berliinis, pärast seda Tallinnas. — V. tuli kirjandusse 1880. a-il menukate põnevusjuttude («Musta mantliga mees», 1886) ja naljalugudega («Kõtistamise kõrred», 1888). 1890. a-te algupoolel tugevnes V. loomingus teadlik püüdlus elulise tõepärasuse poole; eesti real. kirjanduse tekkimises on oluline osa tema rom-del «Kärakas kihvti» (1893) ja ««Linda» aktsiad» (1894). Teravaid ühisk. vastuolusid kujutavast maakehviku-rom-st «Külmale maale!» (1896) sai eesti kriitilise realismi läbimurdeteos. Rom-s «Raudsed käed» (1898, rmt-na 1910) kujutas V. Narva tekstiilivabrikute tööliste elu. V. loomingu keskseks saavutuseks on 1850.—60. a-te talurahvaliikumist käsitlev ajaloo-rom-itriloogia; «Mahtra sõda» (1902), «Kui Anija mehed Tallinnas käisid» (1903) ja «Prohvet Malts-vet» (1905—08). Sündmustiku ja tegelaste poolest on iga romaan omaette tervik, neid ühendavad eelkõige kujutatav ajajärk ja põhiteema. Käsutades arhiivimaterjale ja mälestusi (eriti «Mahtra sõjas») on V. loonud mitmekülgse pildi 19. saj. keskpaiga Eestimaast, ta on tabanud ajastu üldilmet ja stiihiliste ta-lurahvaliikumiste õhkkonda. 1905. a. rev-i sündmusi.

KIRJANDUSTEADUS: KOMPLEKSOTSING - LÜHIOTSING
Miljutina, Tamara. Sônovjam. Ljudi mojei zhizni . // Vôshgorod. - (1998), nr. 4 - Lk. 125-143 ; nr. 5, lk. 46-71
MÄRKSÕNAD: vene, eestivene, kirjavahetus

Vilde, Boris. 'Naznatshaju Vam svidanije v Jurjeve...'. // Vôshgorod. - (1998), nr. 4 - Lk. 186-187
MÄRKSÕNAD: vene, välisvene, kirjavahetus


Tamm, Marek. Filosoofia lohutus: Boris Vildé vanglapäevik. // Looming. - (1997/Nov), nr. 11 - Lk. 1575-1578

MÄRKUS: Boris Vildé vanglapäevikud ja -kirjad on avaldatud raamatu kujul pôhjalikult kommenteerituna: Vildé, Boris. Journal et lettres de prison. 1941-1942. Paris : Allia, 1997
MÄRKSÕNAD: estonica, prantsuse, päevikud, kirjavahetus, personaalia


HUMANITAARTEADUSED: KOMPLEKSOTSING - LÜHIOTSING

Vassilkova, Vera. Tshelovek iz Muzeja Tsheloveka. // Den za Dnjom. - (2000/Aug/25) - Lk. 30-31
MÄRKUS: Prantsuse vastupanuliikumisest osavõtjast Boris Vildest (1908-1942). Osales Pariisis Inimese Muuseumi asutamises
MÄRKSÕNAD: Prantsusmaa, eestlased, ajalugu, vastupanuliikumised, Teine maailmasõda, 1939-1945, personaalia


KIRJANDUSTEADUS: KOMPLEKSOTSING - LÜHIOTSING

Vilde, Boriss. Zhizn nasha. // Kultura russkoi diasporô : samorefleksija i samoidentifikatsija : materialô mezhdunarodnogo seminara / red. A. Danilevski, S. Dotsenko. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus. - (1997) - Lk. 367-372
MÄRKSÕNAD: vene, eestivene, ilukirjandus, lühiproosa

Boriss Vilde. Rizhski epilog. // Baltiiski arhiv : russkaja kultura v Pribaltike. T. III / red. Irina Belobrovtseva. Tallinn : Avenarius. - (1997) - Lk. 58-109
MÄRKUS: Boriss Pljuhhanov Boriss Vildest. Boriss Vilde kirjad emale
MÄRKSÕNAD: vene, eestivene, kirjavahetus, personaalia